PRODUKTY:  Niszczarki | Bindownice | Gilotyny | Laminatory | Akcesoria


Bindownica Bindstream M08 Plus

Bindownica Bindstream M08+       


Solidne urządzenie do bindowania w plastikowe spirale. Jedna dźwignia do dziurkowania i bindowania. Regulacja marginesu oraz głebokości bindowania.

Nazwa produktu: Bindstream M08+
Numer katalogowy: M08+
Ilość arkuszy (80 g/m²): 220
Jednorazowo (80 g/m²): max. 8ark.
Maksymalna szerokość: 297 mm
Głębokość (mm): 2,5; 3,5; 4,5; 5,5
Ogranicznik boczny: regulowany
Noże dziurkujące: stałe
Masa: 4,9 kg

 







     

Polityka Prywatności

DSD Polska Sp. z o.o.    ul. Szyszkowa 43    02-285 Warszawa
Zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pod nr KRS 0000206268 z kapitałem zakładowym 1.100 000 PLN
NIP 527-24-32-667   REGON 015719917